Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: 151 kênh truyền hình (67 kênh HD + 84 kênh SD). Bao gồm chùm kênh VTVCab và một số kênh quốc tế QNET.

MIỄN PHÍ kho VOD đặc sắc

MIỄN PHÍ gói nội dung Galaxy Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần

40.000/ 1 tháng

Gói MyTV Fix Nâng cao bao gồm: 177 kênh truyền hình (88 kênh HD + 89 kênh SD); có VTVCab và chùm kênh Qnet

MIỄN PHÍ kho VOD đặc sắc

MIỄN PHÍ gói nội dung Galaxy Cao Cấp

55.000/1 tháng

Đường truyền siêu tốc 80Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

165.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 120Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

180.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 150Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

220.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 250Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

240.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 250Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

230.000/ 1 tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí tư vấn lắp đặt

290.000/1 tháng

Đường truyền Siêu tốc 250Mbps, miễn phí 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

Ưu đãi data, thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

329.000/ 1 tháng

Miễn phí model wifi

Đường truyền siêu tốc 150 Mbps.

Miễn phí tư vấn lắp đặt

239.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 100Mbps

Ưu đãi data, Thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

299.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 150Mbps

Ưu đãi data, Thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

289.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166