2GB/01ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

120.000/ 1 tháng

4GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

6GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

1.500 phút di động nội mạng VinaPhone

30 phút ngoại mạng

30 SMS trong nước

69.000/ 1 tháng

1.500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

60 phút ngoại mạng

60 SMS trong nước

89.000/ 1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone

60 phút gọi ngoại mạng

3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79.000/ 1 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone

2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49.000/ 1 tháng

30GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

100.000/ 1 tháng

60GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

100GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

60.000/ 1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 20 phút (tối đa 1,500 phút)

50 phút ngoại mạng

4 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

89.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166