Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: 151 kênh truyền hình (67 kênh HD + 84 kênh SD). Bao gồm chùm kênh VTVCab và một số kênh quốc tế QNET.

MIỄN PHÍ kho VOD đặc sắc

MIỄN PHÍ gói nội dung Galaxy Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần

40.000/ 1 tháng

Gói MyTV Fix Nâng cao bao gồm: 177 kênh truyền hình (88 kênh HD + 89 kênh SD); có VTVCab và chùm kênh Qnet

MIỄN PHÍ kho VOD đặc sắc

MIỄN PHÍ gói nội dung Galaxy Cao Cấp

55.000/1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166