2GB/01ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

120.000/ 1 tháng

4GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

6GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

30GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

100.000/ 1 tháng

60GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

100GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone + 300 phút ngoại mạng

10GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

249.000/ 1 tháng

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone + 400 phút ngoại mạng + 500SMS nội mạng

10GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349.000/ 1 tháng

4.000 phút di động nội mạng Vinaphone + 600 phút ngoại mạng + 500SMS nội mạng

12GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

499.000/ 1 tháng

4.000 phút nội mạng di động VinaPhone

700 phút ngoại mạng

12GB Data tốc độ cao/ngày

599.000/ 1 tháng

5.000 phút nội mạng di động VinaPhone

800 phút ngoại mạng

16GB tốc độ cao/ngày

699.000/ 1 tháng

6.000 phút nội mạng di động VinaPhone

1.000 phút ngoại mạng

20GB Data tốc độ cao/ngày

899.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166