1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone

60 phút gọi ngoại mạng

3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79.000/ 1 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone

2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49.000/ 1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 20 phút (tối đa 1,500 phút)

50 phút ngoại mạng

4 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

89.000/ 1 tháng

2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone + 300 phút ngoại mạng

10GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

249.000/ 1 tháng

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone + 400 phút ngoại mạng + 500SMS nội mạng

10GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349.000/ 1 tháng

4.000 phút di động nội mạng Vinaphone + 600 phút ngoại mạng + 500SMS nội mạng

12GB/ngày

Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

499.000/ 1 tháng

4.000 phút nội mạng di động VinaPhone

700 phút ngoại mạng

12GB Data tốc độ cao/ngày

599.000/ 1 tháng

5.000 phút nội mạng di động VinaPhone

800 phút ngoại mạng

16GB tốc độ cao/ngày

699.000/ 1 tháng

6.000 phút nội mạng di động VinaPhone

1.000 phút ngoại mạng

20GB Data tốc độ cao/ngày

899.000/ 1 tháng

5 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

Không trừ cước các cuộc gọi di động Vinaphone dưới 20 phút (tối đa 1500 phút)

100 phút gọi di động ngoại mạng

120.000/ 1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút) + 200 SMS nội mạng

200 phút di động ngoại mạng

6 GB data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)

149.000/ 1 tháng

1.500 phút nội mạng di động VinaPhone + 200 phút ngoại mạng

200 SMS nội mạng

6GB Data tốc độ cao/ngày

149.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166