2GB/01ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

120.000/ 1 tháng

4GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

6GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

30GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

100.000/ 1 tháng

60GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

100GB sử dụng trong 01 tháng (Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

60.000/ 1 tháng

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

60.000/ 1 tháng

3 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

70.000/ 1 tháng

180 GB data/1 chu kỳ (hết dung lượng hạ băng thông)

90.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166