1.500 phút di động nội mạng VinaPhone

30 phút ngoại mạng

30 SMS trong nước

69.000/ 1 tháng

1.500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

60 phút ngoại mạng

60 SMS trong nước

89.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166