Đường truyền Siêu tốc 250Mbps, miễn phí 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

Ưu đãi data, thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

329.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 100Mbps

Ưu đãi data, Thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

299.000/ 1 tháng

Đường truyền siêu tốc 150Mbps

Ưu đãi data, Thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

289.000/ 1 tháng

Đường truyền Siêu tốc 120Mbps

Ưu đãi data, thoại nội nhóm

Miễn phí tư vấn lắp đặt

239.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166