1 GB data/ngày

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

1.080.000/12 Tháng

1 GB data/ngày

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút

30 phút thoại ngoại mạng

90.000/ 1 tháng

1 GB data/ngày

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

270.000/3 tháng

1 GB data/ngày

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

540.000/6 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166