300.000/ 12 tháng

200 phút gọi di động ngoại mạng

6 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập)

Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (tối đa 1500 phút)

159.000/ 1 tháng

7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

150 phút gọi di động ngoại mạng

196.000/1 Tháng

8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

199.000/ 1 Tháng

Hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế đặc sắc

Kho nội dung VoD giải trí phong phú

40.000/ 1 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

40.000/1 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

480.000/15 tháng

Hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế đặc sắc

Kho nội dung VoD giải trí phong phú

240.000/ 6 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

240.000/7 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

193.000/1 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

2.316.000/15 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

1.158.000/7 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166