2GB/01ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

120.000/ 1 tháng

4GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

200.000/ 1 tháng

6GB/01 ngày (Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet)

Miễn phí Data khi xem truyền hình trên di động qua ứng dụng MyTV OTT

300.000/ 1 tháng

1.500 phút di động nội mạng VinaPhone

30 phút ngoại mạng

30 SMS trong nước

69.000/ 1 tháng

1.500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

60 phút ngoại mạng

60 SMS trong nước

89.000/ 1 tháng
300.000/ 12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone

60 phút gọi ngoại mạng

3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79.000/ 1 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone

2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49.000/ 1 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

40.000/1 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

480.000/15 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

240.000/7 tháng

Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: Gói MyTV Fix Chuẩn bao gồm: 151 kênh truyền hình (67 kênh HD + 84 kênh SD). Bao gồm chùm kênh VTVCab và một số kênh quốc tế QNET.

MIỄN PHÍ kho VOD đặc sắc

MIỄN PHÍ gói nội dung Galaxy Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần

40.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166