Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

40.000/1 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

480.000/15 tháng

Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

240.000/7 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

193.000/1 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

2.316.000/15 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn. Chùm 04 kênh K+ (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp. Thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD.

Tặng 5 GB data/tháng cho thuê bao Vinaphone

1.158.000/7 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp.

55.000/1 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp.

549.000/12 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp.

659.000/15 tháng

Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.

Kho nội dung VoD giải trí nhiều thể loại.

Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp.

330.000/7 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166