200 phút gọi di động ngoại mạng

6 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập)

Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (tối đa 1500 phút)

159.000/ 1 tháng

7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

150 phút gọi di động ngoại mạng

196.000/1 Tháng

8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

199.000/ 1 Tháng

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

149.000/ 1 Tháng

1.500 phút nội mạng VinaPhone

150 phút ngoại mạng

99.000/1 Tháng

1,5 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

1.440.000/ 12 tháng

1,5 GB data/ngày

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

120.000/1 tháng

1,5 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

720.000/6 tháng

2 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

1.800.000/12 tháng

2 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập)

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

150.000/1 Tháng

2 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

450.000/3 tháng

2 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).

Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)

80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

900.000/6 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166