Internet 200 Mbps

60GB Data (2GB/ngày) + 1000p nội nhóm + 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng

180 kênh truyền hình MyTV

269.000/ 1 tháng

Internet 300Mbps (Miễn phí 01 thiết bị Wifi Mesh 5)

Ưu đãi nhóm: Miễn phí 1000p gọi nội nhóm - Ưu đãi chủ nhóm: Miễn phí 60GB Data, 2GB/ngày + Miễn phí 1000p gọi nội mạng + 50p gọi ngoại mạng

180 kênh truyền hình MyTV, Galaxy Play (Fim+) cao cấp

329.000/ 1 tháng

Internet 200 Mbps

30GB Data + 1000p nội nhóm + 1000p nội mạng

180 kênh truyền hình MyTV

299.000/ 1 tháng

Internet 300 Mbps (Miễn phí 01 thiết bị Wifi Mesh 5)

Ưu đãi nhóm: Miễn phí 1000p gọi nội nhóm - Ưu đãi chủ nhóm: Miễn phí 30GB Data + Miễn phí 1000p gọi nội mạng

180 kênh truyền hình MyTV

359.000/ 1 tháng

Internet 200 Mbps

30GB Data + 1000p nội nhóm + 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng

180 kênh truyền hình MyTV

289.000/ 1 tháng

Internet 300 Mbps (Miễn phí 01 thiết bị Wifi Mesh 5)

Ưu đãi nhóm: Miễn phí 1000p gọi nội nhóm - Ưu đãi chủ nhóm: Miễn phí 30GB Data + Miễn phí 1000p gọi nội mạng + Miễn phí 50p gọi ngoại mạng

180 kênh truyền hình MyTV

349.000/ 1 tháng

Internet 200 Mbps

30GB Data + 1000p nội nhóm + 1000p nội mạng

180 kênh truyền hình MyTV và K+, MyTV Net

383.000/ 1 tháng

Internet 300 Mbps (Miễn phí 01 thiết bị Wifi Mesh 5)

Ưu đãi nhóm: Miễn phí 1000p gọi nội nhóm - Ưu đãi chủ nhóm: Miễn phí 30GB Data + Miễn phí 1000p gọi nội mạng

180 kênh truyền hình MyTV, chùm kênh K+, MyTV Net...

443.000/ 1 tháng

Internet 150Mbps

15GB Data + 1000p nội nhóm + 1000p nội mạng

160 kênh truyền hinh MyTV

239.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166