7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

150 phút gọi di động ngoại mạng

196.000/1 Tháng

8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

199.000/ 1 Tháng

2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone

250 phút gọi di động ngoại mạng

149.000/ 1 Tháng

1.500 phút nội mạng VinaPhone

150 phút ngoại mạng

99.000/1 Tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166