VNPT eContract – Hợp đồng điện tử

Mô tả

Hợp đồng điện tử – VNPT eContract là hệ thống phần mềm cho phép các bên giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết thông qua VNPT eContract, các Doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể được chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
Tính năng chính
  • Quản lý hợp đồng: ký kết hợp đồng điện tử cho các bên tham gia ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào.
  • Ký chứng thư số: Tiết kiệm chi phí in ấn giấy tờ hợp đồng. Chi phí đi lại, ăn ở để gặp mặt trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng.
  • Đàm phán trực tuyến: Tiết kiệm nguồn lực như nhân lực kiểm soát, quản trị, hành chính, tăng năng suất của nhân viên kinh doanh.
  • Bảo mật: Minh bạch trong quá trình đàm phán, ký kết, quản lý, kiểm soát kinh doanh dịch vụ.

Tin tức

Gõ nội dung vào ô để tìm kiếm. Nhấp ESC để thoát.

Lên đầu
Tổng đài VNPT
18001166
;